Online savjetovanje

 

Telefonsko savjetovanje se prvi put pojavilo 60-ih godina prošlog vijeka u obliku „S.O.S. telefonskih linija” za intervencije u krizi (suicidalnost, seksualno zlostavljanje, nasilje u porodici). Od tada se ovaj, ali i drugi vidovi „online” savjetovanja (eng. online counseling) stalno razvijaju i proučavaju jer pružaju mogućnost povezivanja klijenata sa psihološkim savjetnicima u bilo kojem dijelu svijeta. Opšta naučna, profesionalna i etička pravila i principi koji važe za savjetovanje u kancelariji (eng. face-to-face counseling), važe bez promjena i za telefonsko savjetovanje, o čemu svjedoči zvanični stav Asocijacije psihologa.

Iako su se „S.O.S. telefonske linije” za intervencije u krizi počele pojavljivati na Balkanu u zadnjih deset godina, Savjetovanje Krnetić je prva privatna psihološka praksa na prostoru jugoistočne Evrope koja je počela sa pružanjem kompletnih i kontinuiranih psiholoških usluga psihoterapije i koučinga u obliku telefonskog i online video savjetovanja.

Prednosti online savjetovanja

Osnovna prednost je udobnost i privatnost telefonskog i video online savjetovanja. Odlazak do savjetnikove kancelarije i nazad može zahtjevati dosta vremena i dodatnih aranžmana (npr. izostanak sa posla, organizovanje čuvanja djece, itd.).

Druga važna prednost je u tome što klijenti mogu dobiti adekvatnu stručnu psihološku pomoć putem online savjetovanja, iako u regiji u kojoj žive takvu pomoć jednostavno nije moguće dobiti, pošto neke regije nemaju profesionalce kvalifikovane za pružanje usluga psihološkog savjetovanja, posebno kada je u pitanju kognitivno-bihejvioralna terapija.

Za besplatne telefonske pozive i online video vezu, ostvarite kontakt sa
Savjetovanjem Krnetić (PSK) preko ikone ispod
Dodaj Skype kontakt

* * *

Više nije nepohodno da ljudi kojima je potrebna adekvatna profesionalna psihološka pomoć budu ograničeni mogućnostima koje im se pružaju u regiji u kojoj žive. Telefonsko i online savjetovanje omogućava udobnost i privatnost, pružajući pri tome mogućnost povezivanja klijenata sa kvalifikovanim psihološkim savjetnicima u bilo kojem dijelu svijeta.