logo

Telefonsko savjetovanje

Izvršili ste uplatu za sljedeći termin. Ukoliko ste tokom prethodnog razgovora sa Vašim savjetnikom zakazali termin za sljedeći razgovor, molimo Vas da nazovete savjetnika u tačno dogovoreno vrijeme ili da promjenite ili otkažete termin najmanje 1 dan unaprijed.

Ako nemate zakazan termin za savjetovanje koje ste upravo izvršili uplatu, kontaktirajte Vašeg savjetnika da biste zakazali sledeći termin.

Ukoliko ste dobili upitnike za evaluaciju tretmana, podsjećamo Vas da ih pošaljete na e-mail adresu savjetnika najmanje 1 dan prije zakazanog termina. Redovno ispunjavanje upitnika za evaluaciju tretmana korisno je za Vaš lični uvid u napredak tretmana.

Podsjećamo Vas da je kognitivno-bihejvioralni pristup zasnovan na zajedničkom radu psihologa i klijenta. Savjetnik koji primjenjuje ovu metodu psihološkog savjetovanja teži da nauči šta klijent želi od svog života (njegove ciljeve) i da mu zatim pomogne da postigne te ciljeve. Savjetnikova uloga je da sluša, podučava i ohrabruje, dok je klijentova uloga da govori, uči i koristi ono što je naučio. Molimo Vas da (još jednom) pročitate informacije o psihološkom pristupu koji koristimo u Savjetovanju Krnetić da biste se što bolje pripremili za saradnju sa našim savjetnikom.