logo

Preporučujemo

Psihoterapijski rad sa klijentima

Prva privatna psihološka praksa u Bosni i Hercegovini, Savjetovanje Krnetić, omogućava kontinuiranu psihoterapiju za pojedince, parove i grupe. Psihološki pristup koji primjenjujemo u PSK zasnovan je na kognitivno-bihejvioralnoj terapiji.

Više o ovom...

Preporučujemo

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju na Facebook-u

Aktivnosti Centra za kognitivno-bihevioralnu terapiju, kao i aktuelne novosti u vezi seminara, radionica, treninga, kongresa, supervizija i istraživanja iz oblasti kognitivno-bihejvioralne terapije možete pratiti na Facebook-u.

Više o ovom...

Izdavačka djelatnost


Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju (CKBT)
je prvi centar u Bosni i Hercegovini koji je osnovan s ciljem treniranja psihologa i psihijatara za primjenu kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), organizovanja istraživačkih projekata i izdavačke djelatnosti iz oblasti KBT i drugih naučno zasnovanih psiholoških tretmana.

Do sada su objavljena dva izdanja:


Igor Krnetić: Kružna razmišljanja i uopštena vjerovanja o sebi koja vode u depresiju
Ova knjiga je izdanje Centra za KBT namjenjeno naučnoj i stručnoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za razumijevanje uloge kognitivnih faktora u razvoju i održavanju depresije.

 

Izađi iz svog uma u svoj život
Steven C. Hayes: Izađi iz svog uma u svoj život
Ova knjiga je izdanje Centra za KBT namjenjeno širokoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za unapređenje svog života primjenom naučno zasnovanih psiholoških principa i tehnika.